Press release

07/2022

EPIS in de wedkantoren: iedere speler zal 10 jaar lang geregistreerd blijven !

De BVWK interpeleert de volksvertegenwoordigers aan de vooravond van de aanneming van een wet die ingaat tegen de Grondwet

Brussel, 15 juli 2022 – De BVWK, beroepsvereniging van wedkantoren, voert haar strijd verder voor de uitvaardiging van regels die de speler beschermen en een coherente uitbating van sportweddenschappen in de wedkantoren toelaten.

De wetgever wenst dat iedere persoon die in een wedkantoor een weddenschap wil plaatsen voorafgaandelijk een identiteitsdocument voorlegt (EPIS-controle om de toegang te weigeren aan uitgesloten spelers). Een van de modaliteiten van deze controle is het bewaren van de persoonsgegevens van de speler gedurende…10 jaar.

Zo zal van om het even welke speler (zelfs de speler die maar één keer 5 euro inzet op een tiercé) de identiteit (naam, voornaam, rijksregisternummer), geboortedatum en -plaats, foto, adres en beroep geregistreerd en bewaard worden gedurende 10 jaar (cfr. infra). Dit is volledig buiten proportie en houdt geen steek in het licht van de basisprincipes van de AVG zoals onder meer het minimalisatiebeginsel waarbij men zich moet beperken tot de strikt noodzakelijke gegevens om het doeleinde te bereiken.

Het risico op identiteitsdiefstal – en fraude wordt uiteraard verhoogd door deze maatregel, een maatregel die op het terrein op niet logisch is.

Waarom bewaart men de gegevens van een speler gedurende 10 jaar terwijl er geen enkele identiteitscontrole of bewaring van gegevens is voor de spelers van de Nationale Loterij ? Zo zal Giuseppe van La Louvière, die 500 euro per maand uitgeeft aan WinForLife-tickets nooit zijn identiteit moet laten controleren of verifiëren terwijl Johan uit Oostende, die iedere zondag een tiercé van 5 euro speelt, een identiteitscontrole moet ondergaan en zijn gegevens bewaard zullen worden gedurende 10 jaar.

U zegt bizar ? Nog contraproductiever dan dit zal moeilijk worden. Hoezo spelersbescherming? De doelstelling zelf van de wet is niet coherent met de regels van de AVG.

De BVWK vraagt het Parlement om dit voorstel te herbekijken en niet te handelen in de logicatie van particratie. De regering en in het bijzonder de Minister van Justitie wenst de aanneming te forceren van een wet die strijdig is met de bescherming van het privéleven zoals gegarandeerd door de Grondwet, strijdig is met de AVG en strijdig is met de doelstelling van de kanalisatie van de speler naar een wettelijk en kwalitatief aanbod.

Wij herhalen, de BVWK verzet zich niet tegen de verstrenging van de regels voor de kansspelsector. Wij begrijpen volledig dat bepaalde maatregelen nodig zijn. Wij vragen slechts dat er over deze beperkingen wordt nagedacht en dat deze niet halsoverkop worden aangenomen omwille van dogmatische redenen en dat deze beperkingen, in de logica van gelijkheid, worden opgelegd aan alle kansspeloperatoren (publiek of privé) om tot een coherente en rechtvaardige regelgeving te komen. Is dit niet het minste dat we mogen vragen van onze verkozenen?

« Dames en Heren volksvertegenwoordigers, het is nooit te laat om het juiste te doen. U staat op het punt een wet aan te nemen die strijdig is met de hogere normen van onze rechtsstraat (Grondwet en AVG) en met het elementaire respect voor het privéleven van uw medeburgers door hen te stigmatiseren via disproportionele maatregelen ».

Voor meer informatie en bijlagen, klik hier: https://we.tl/t-EgD7f0lVZz

Voor meer informatie :

Tom STAMMELEER, +32 477 20 05 99, tom.stammeleer@upap-bvwk.be

Monica PARYS, +32 494 87 36 70, monica.parys@upap-bvwk.be

Tim CALLEBAUT, +32 495 88 39 07, tim.callebaut@bingoal.be

Passage van de Minister van Justitie over de aanneming van de wet in strijd met de AVG : https://www.lachambre.be/media/index.html?sid=55U3054&offset=6510 (01:46:40)