Press release

01/2022

De cultuur mag heropenen, de wedkantoren moeten ook kunnen heropenen – ook de renverenigingen worden getroffen !

Brussel, 30 december 2021 – De BVWK, de Beroepsvereniging voor Wedkantoren, heeft met plezier kennis genomen van het arrest van de Raad van State inzake de heropening van de theaterzalen en, bij uitbreiding, het geheel van de culturele sector. Indien we de laatste politieke verklaringen lezen, lijkt het echter dat de andere sectoren gesloten blijven (bv. bowlingzalen, wedkantoren).

Dit slaat nergens op !

Door deze sectoren gesloten te houden doet het Overlegcomité alsof ze niet begrijpt dat de motieven aangehaald in het arrest van de Raad van State, eveneens volledig van toepassing zijn op de situatie van de wedkantoren.

De sluiting van de wedkantoren werd NIET voorzien in het rapport en de aanbevelingen van de GEMS. Om de wedkantoren te sluiten had de overheid moeten uitleggen waarom ze het advies van de experts niet volgden, ondank de protocollen die van toepassing zijn in de wedkantoren. Deze uitleg werd niet gegeven.

In de werkelijkheid zijn de wedkantoren – handelsruimten gelijkaardig aan winkels en de Lottery Shops (die nog steeds open zijn) – verre van een plaats waar er een groot risico is op besmetting met het coronavirus.

De BVWK herinnert eraan dat haar leden enorm geïnvesteerd hebben, op basis van vorige maatregelen en op basis van het sectorprotocol dat werd goedgekeurd door de overheid, in luchtzuivering- en ventilatiesystemen evenals in CO2-meters, dat de mondmaskerplicht wordt toegepast en dat de sociale afstand evenals de capaciteit van het kantoor wordt gerespecteerd.

Daarnaast zijn niet enkel de wedkantoren slachtoffer van deze niet-gerechtvaardigde beslissing maar worden eveneens de sectoren afhankelijk van de wedkantoren – zoals de renverenigingen die het reeds financieel zwaar hebben – getroffen.

Leden van de BVWK zullen in de volgende uren beroep aantekenen bij de Raad van State evenals bij de burgerlijke rechtbanken teneinde hun rechten te laten horen, hoewel zij hopen dat het niet nodig zal zijn om een beslissing af te wachten en dat de overheid zich snel terug door logica zal laten leiden.

Na twee jaar in deze pandemie, zou het toch aangenaam zijn moest de politiek kunnen stoppen met dit ge-jojo en – eindelijk - een coherente en logische aanpak in te voeren.

Voor meer informatie : Tom STAMMELEER - +32 477 20 05 99 – tom.stammeleer@upap-bvwk.be