Press release

01/2021

Ontelbare illegale kansspelwebsites toegankelijk in België

In de maand mei 2020 heeft Ladbrokes een studie gepubliceerd met betrekking tot de illegale online kansspelmarkt in België. Deze studie toonde aan dat het voor een Belgische speler zeer gemakkelijk is zich in te schrijven, te storten en te spelen op illegale kansspelwebsites.

De doelstelling van huidige studie is de vorige studie te updaten en uit te breiden door 500 websites te (her) analyseren (door 250 websites toe te voegen aan de onderzochte websites in mei 2020) en drie onderzoekspunten toe te voegen: illegale publiciteit, de regulator en het land van oorspong. De gebruikte methodologie is dezelfde als deze in mei 2020. De analyse werd uitgevoerd tijdens de maanden september en oktober 2020.

We zullen vaststellen dat het monopolie van de legale operatoren puur theoretisch is gelet op het overmatige aanbod van illegale kansspelen. In de praktijk worden de legale operatoren geconfronteerd met een meedogenloze concurrentie vanwege de vele illegale operatoren, tegen dewelke ze met ongelijke wapens dienen te strijden aangezien deze laatsten niet onder dezelfde regelgeving inzake bescherming van de speler vallen (verbod op bonussen, stortingslimieten, leeftijdsgrenzen, …). Daarnaast stellen we vast dat het nog steeds zeer gemakkelijk is voor een Belgische speler om toegang te krijgen tot kansspelwebsites die niet erkend zijn in België zonder dat dit enige specifieke informatica-kennis vereist. Tot slot zullen we eveneens vaststellen dat, vanuit een fiscaal oogpunt, de activiteiten van illegale operatoren een enorme inkomstenderving voor de Staat inhouden. De inkomsten van de illegale operatoren zijn niet onderworpen aan een federale belasting, noch aan een lokale of gewestelijke belasting.

De Belgische autoriteiten dienen te reageren teneinde de doelstelling tot kanalisatie van de Belgische spelers naar een legaal aanbod, waar de spelers beschermd worden, te realiseren.

Links

http://corporate.ladbrokes.be/assets/pdf/1_fiches.pdf
http://corporate.ladbrokes.be/assets/pdf/2_fiches.pdf
http://corporate.ladbrokes.be/assets/pdf/3_fiches.pdf
http://corporate.ladbrokes.be/assets/pdf/4_fiches.pdf
http://corporate.ladbrokes.be/assets/pdf/5_fiches.pdf
http://corporate.ladbrokes.be/assets/pdf/illegal_websites_NL.pdf