Press release

08/2022

TOTAAL VERBOD OP GOKRECLAME: NEDERLAND WEIGERT BELGIË TE VOLGEN

Om het fenomeen verslaving tegen te gaan, moet tegen eind 2022 de gokreclame in België verdwenen zijn. In Nederland leek de boodschap even duidelijk toen de minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, in januari aantrad. Hij zou werken aan een verbod op gokreclame, zoals was besloten onder het ministerie van zijn voorganger Sander Dekker (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie - VVD). Uit een recent schriftelijk antwoord op de vragen van Kamerlid Evert-Jan Slootweg (CDA), die verwijst naar de tekst van Vincent Van Quickenborne (Open VLD), blijkt echter dat hij niet dezelfde mening is toegedaan als onze minister van Justitie. "Gokken is anders dan roken. Als we roken, weten we dat elke sigaret slecht is voor onze gezondheid. Gokken is voor veel mensen een vorm van recreatie en vormt voor een zeer groot deel van de bevolking geen probleem. Hij acht een totaal verbod op reclame voor kansspelen niet wenselijk.

Net als in België wordt ook in Nederland de wetgeving inzake werving voor en reclame en verslaving voor kansspelen gewijzigd. In dit verband heeft Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg een aantal vragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. Volgens het addendum bij het jaarverslag van de Kansspelautoriteit (KSA) groeit "het aantal uren dat gokkers op internet doorbrengen in een alarmerend tempo", aldus Evert-Jan Slootweg. Franc Weerwind is het daar niet mee eens. "De cijfers geven geen volledig beeld van de situatie. Als het aantal uren dat mensen op de websites van juridische dienstverleners doorbrengen sinds 1 oktober 2021 is toegenomen, betekent dit niet automatisch dat het totale aantal gespeelde uren is toegenomen. Bovendien "is het niet noodzakelijk een slecht teken dat er meer gespeeld wordt bij legale aanbieders. Dit is een van de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid: ervoor zorgen dat als mensen gokken, zij dit op een zo veilig mogelijke manier doen. "

Jonge volwassenen oververtegenwoordigd

In een tweede vraag wilde Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg precies weten hoeveel het aantal gokkers is toegenomen. Franc Weerwind antwoordde: "Wij beschikken niet over exacte cijfers voor de periode vóór 1 oktober 2021. Wat wel duidelijk is, is dat jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar oververtegenwoordigd zijn. Deze groep is goed voor 17% van het totale aantal spelersaccounts in Nederland. Dit ondanks het feit dat deze groep slechts 11% van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt." Hoewel Franc Weerwind erkent dat "dit een kwetsbare doelgroep blijft die goed moet worden beschermd", herinnert hij eraan dat hij al eerder heeft ingegrepen om de wetgeving te wijzigen. In plaats van te verhinderen dat jongeren gokken, was het volgens hem beter "te verhinderen dat jonge volwassenen zich door premies laten verleiden". Spelers onder de 24 jaar kunnen sindsdien geen gebruik meer maken van bonussen."

Meer gokverslaafden "vanwege" reclame?

"Vincent Van Quickenborne (Belgisch minister van Justitie) heeft een beeld geschetst dat reclame als brandversneller heeft gewerkt voor gokverslaafden", zegt Evert-Jan Slootweg. Franc Weerwind bevestigt dat "reclame noodzakelijk is om mensen die online willen gokken naar een legale- en veilige omgeving te leiden. De beste bescherming, vooral om de meest kwetsbare groepen te beschermen, blijft legale bevoorrading." Hij voegde daaraan toe: "Een toename van het aantal gokverslaafden ten opzichte van het aantal gokadvertenties kan nog niet met cijfers worden gestaafd. Dit komt doordat het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem (LADIS) momenteel niet operationeel is. Het zal waarschijnlijk vanaf 1 juli weer operationeel zijn. Als gevolg daarvan zal er vanaf het najaar weer een overzicht zijn van het aantal mensen dat hulp krijgt voor gokverslaving. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken."

Op weg naar een mogelijk verbod?

Vooruitlopend hierop vroeg Evert-Jan Slootweg zich af: "Als de toename van het aantal mensen dat verslaafd is aan gokken waar blijkt te zijn, betekent dit dan dat een totaal verbod op gerichte- en ongerichte reclame noodzakelijk is?" Franc Weerwind antwoordde: "Een algemeen verbod op reclame voor kansspelen acht ik niet wenselijk. Een gokverslaving ontwikkelt zich niet in een paar maanden. Volgens verslavingsdeskundigen duurt het gemiddeld zeven jaar. Als blijkt dat de openstelling van de gokmarkt in Nederland een effect heeft gehad op het aantal gokverslaafden, zullen wij aanvullende maatregelen nemen."

In maart 2021 heeft Nederland nieuwe wetgeving inzake kansspelen ingevoerd om de sector te liberaliseren. "Over het geheel genomen heeft de nieuwe Nederlandse wet alle kenmerken om een vrij- en eerlijk regelgevingskader te waarborgen", aldus Franc Weerwind in een persbericht. "Het is een zegen voor de exploitanten. Deze wet zorgt niet alleen voor een veilig kader voor de spelers, maar bevordert ook de economische groei."