Press release

01/2022

KOP OF MUNT: werp uw jeton en ontdek welke sectoren binnenkort zullen moeten sluiten

Brussel, 13 januari 2022 – De BVWK, de Beroepsvereniging voor Wedkantoren, lanceert een nieuw hulpmiddel dat aan het Overlegcomité zal toelaten om sneller - en even willekeurige en discriminatoire wijze als voorheen - te beslissen welke sectoren binnenkort mogen openen of moeten sluiten!

Het principe is simpel, het volstaat om een sector te kiezen en de jeton op te werpen. Munt…we openen, kop…we sluiten. Het is niet meer nodig om uren rond de tafel te zitten, uren die de leden van het Overlegcomité beter kunnen besteden om na te denken over een langetermijnstrategie om de pandemie te bestrijden, van een lekkere glühwein te profiteren of naar huis te gaan zonder zich zorgen te moeten maken of ze al dan niet hun kinderen de volgende dag nog te eten kunnen geven.

Ondanks een sanitair protocol dat ondertekend werd en aanzienlijke investeringen in ventilatie- en luchtzuiveringssystemen zijn de wedkantoren weer gesloten. Sinds 13 maart 2020 zijn de wedkantoren gedurende 325 dagen gesloten geweest.

Er is een totale desinteresse van de overheid aan ten opzichte van de sector van de wedkantoren, of zelfs breder, de sector van de kansspelen – behalve wanneer het gaat om de Nationale Loterij want deze mogen nog steeds vrij hun producten verkopen in de dagbladhandels en de Lottery Shops. Dames en Heren de Ministers, wil u ons het verschil in besmettingsrisico in een Lottery Shop of een wedkantoor eens uitleggen? Tip: er is geen verschil!

Wanneer we het arrest van de Raad van State van 12 januari 2022 lezen, lijkt het erop dat zelfs Justitie zich het lot van de getroffen sectoren niet aantrekt. De Raad van State heeft niet willen oordelen over de discriminatoire sluiting en heeft simpelweg gesteld dat de hoogdringendheid niet werd aangetoond.

Een theaterzaal waarvan de voorstellingen werden geannuleerd heeft blijkbaar meer recht op loon dan de uitbater van een wedkantoor, een bowlingzaal of laser games. Twee maten, twee gewichten. Zou dit kunnen zijn omdat de rechters liever naar het theater gaan en vinden dat de andere sectoren te min en te volks zijn? Belgische justitie, klassenjustitie?

Onze Beroepsvereniging begrijpt de politieke wil om de bevolking te beschermen volledig maar vraagt dat de overheid haar beslissingen niet langer neemt op basis van het opgooien van een muntstuk maar op basis van echte rechtvaardigingen en noodzakelijkheden (wij brengen in herinnering dat de GEMS de sluiting zelfs niet had aanbevolen).

De BVWK heeft dan ook beslist haar ongenoegen te uiten tijdens een betoging voor het kabinet van de Minister van Justitie op vrijdag 14 januari 2022 van 10 tot 12u. De BVWK zal de Minister, evenals de leden van het Overlegcomité, de regering en het parlement, de « Overlegcomité-jeton » aanbieden opdat ze hun beslissingen makkelijker kunnen maken.

Voor meer informatie: Tom STAMMELEER - +32 477 20 05 99 – tom.stammeleer@upap-bvwk.be